Zpravodaj

Zpravodaj prevence 2/2018

19.07.2018

Toto číslo "Zpravodaje prevence" přináší informaci mimo jiné o spuštění 5. ročníku žákovské soutěže v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, informace o plánovaných novinkách výhodných pro školy v systému výkaznictví preventivních aktivit od nového školního roku, dále zjištění z výkazu za šk. rok 2016/2017. Číslo přináší přehled plánovaných vzdělávacích seminářů pro pedagogy v oblasti prevence a několik zajímavých internetových užitečných odkazů k prevence.

Zpravodaj prevence 1/2018

16.01.2018

Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Vám přináší první číslo letošního čtvrtletníku Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení.

Zpravodaje prevence 2017

15.12.2017

V r. 2017 byla zveřejněna 3 čísla Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení.

Celkem 3 článků