Zpravodaj

Zpravodaj rizikového chování - duben 2021

13.04.2021

Souhrn aktuálních informací  z MŠMT, KÚ Královéhradeckého kraje, od poskytovatelů preventivních programů a DVPP v Královéhradeckém kraji, užitečné kontakty.

Zpravodaj prevence rizikového chování 2/2020

04.09.2020

Informace z MŠMT, Kraje pro bezpečný internet.

Zpravodaj prevence rizikového chování 1/2020

02.04.2020

Kybernetická bezpečnost žáků, informace z Konference projektu Kraje pro bezpečný internet, část výstupů ze Systému evidence preventivních aktivit a z dotazníků za Královéhradecký kraj, školní rok 2018/19, doporučení metodiků prevence PPP k filmu V síti.

Zpravodaj prevence rizikového chování 3/2019

02.12.2019

Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2019 - 2024, Kraje pro bezpečný internet, Systém evidence preventivních aktivit, Aktuality - odkazy na organizace, Konference primární prevence rizikového chování.

Zpravodaj prevence 2/2019

28.05.2019

V příloze naleznete další číslo zpravodaje prevence. Přináší informace o spuštěné soutěži KPBI, o nových strategických materiálech, o vyhodnocení systému výkaznictví aj.

Zpravodaj prevence 1/2019

08.03.2019

Vážení pedagogové,

v příloze najdete další číslo Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení.

Najdete v něm informace o dotačních řízeních, o plánovaných akcích, o vyhodnocení soutěže KPBI. Najdete v něm upoutávku na filmové žákovské soutěže, ale i preventivní program PČR. Doporučujeme seznámit se s článkem Strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování. V čísle jsou odkazy na nové průzkumy v oblasti rizikového chování.

Zpravodaj prevence 3/2018

05.10.2018

Vážení školní metodici prevence, vážení pedagogové.

V příloze naleznete další číslo zpravodaje prevence.

Dne 31.10.2018 končí žákovská a školní soutěž v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Současně Vás v tomto termínu žádáme o vyplnění systému výkaznictví preventivních aktivit. Součástí zpravodaje jsou nabídky seminářů a konferencí a další zajímavé odkazy.

 

Zpravodaj prevence 2/2018

19.07.2018

Toto číslo "Zpravodaje prevence" přináší informaci mimo jiné o spuštění 5. ročníku žákovské soutěže v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, informace o plánovaných novinkách výhodných pro školy v systému výkaznictví preventivních aktivit od nového školního roku, dále zjištění z výkazu za šk. rok 2016/2017. Číslo přináší přehled plánovaných vzdělávacích seminářů pro pedagogy v oblasti prevence a několik zajímavých internetových užitečných odkazů k prevence.

Zpravodaj prevence 1/2018

16.01.2018

Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Vám přináší první číslo letošního čtvrtletníku Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení.

Zpravodaje prevence 2017

15.12.2017

V r. 2017 byla zveřejněna 3 čísla Zpravodaje prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení.

Celkem 10 článků