Přijímací řízení - obecné informace

Počty míst na školách

Přijímací řízení Gymnázia v Pirně

17.07.2020

Dodatečný výběr žáků do 8. ročníku studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020

vybiramstredni.cz

29.06.2020

Termíny konání Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020 v jednotlivých okresních městech v Královéhradeckém kraji.

Pravidla podání zápisového lístku v dalších kolech přijímacího řízení

24.06.2020

Upozornění k pravidlům podání zápisového lístku v dalších kolech přijímacího řízení.

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí

24.06.2020

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke střednímu vzdělávání z důvodu, že žadatel splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Informace k zákonu o přijímacím řízení

23.04.2020

Informace k novému zákonu o přijíámacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Aplikace Salmondo pro podporu kariérového poradenství zdarma

19.03.2020

Online aplikace Salmondo pro podporu kariérového poradenství na základních a středních školách je nyní zdrama

Podpora romských vysokoškolských studentů a studentek

10.03.2020

Výzva Nadace OSF na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek v akademickém roce 2020/2021.

Oborovník

16.01.2020

Oborovník aneb Kam na střední je ucelený přehled oborů vzdělání středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem pro školní rok 2020/2021.

Stipendia pro žáky vybraných oborů s výučním listem

09.01.2020

Výběr z Pravidel pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, denní forma vzdělávání, ve středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

06.01.2020

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

Celkem 16 článků