Přijímací řízení - obecné informace

Počty míst na školách

Oborovník aneb Kam na Střední 2022/2023

30.08.2021

Oborovník aneb Kam na střední je ucelený přehled oborů vzdělání středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem pro školní rok 2022/2023.

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

15.03.2021

MŠMT informuje o změně termínu jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021. Více informací uvnitř článku.

Zdroj: MŠMT do DS

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

29.01.2021

Nejdůležitější informace k 1. kolu přijímacího řízení na střední školy pro školní 2021/2022

Pravidla podání zápisového lístku v dalších kolech přijímacího řízení

24.06.2020

Upozornění k pravidlům podání zápisového lístku v dalších kolech přijímacího řízení.

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí

24.06.2020

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke střednímu vzdělávání z důvodu, že žadatel splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Podpora romských vysokoškolských studentů a studentek

10.03.2020

Výzva Nadace OSF na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek v akademickém roce 2020/2021.

Stipendia pro žáky vybraných oborů s výučním listem

09.01.2020

Výběr z Pravidel pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, denní forma vzdělávání, ve středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

06.01.2020

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

Stipendia studentům krajských VOŠ zdravotnických

08.10.2019

Novelizovaná Pravidla pro poskytování stipendií studentům vzdělávajícím se ve vybraných zdravotnických oborech vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných Královéhradeckým krajem.

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2018/2019

15.02.2019

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2018/2019

Celkem 13 článků