Přijímací řízení - obecné informace

Počty míst na školách

Oborovník

16.01.2020

Oborovník aneb Kam na střední je ucelený přehled oborů vzdělání středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem pro školní rok 2020/2021.

Stipendia pro žáky vybraných oborů s výučním listem

09.01.2020

Výběr z Pravidel pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, denní forma vzdělávání, ve středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

06.01.2020

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

Stipendia studentům krajských VOŠ zdravotnických

08.10.2019

Novelizovaná Pravidla pro poskytování stipendií studentům vzdělávajícím se ve vybraných zdravotnických oborech vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných Královéhradeckým krajem.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

02.10.2019

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2018/2019

15.02.2019

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2018/2019

Informace MŠMT k přijímacím a maturitním zkouškám v roce 2018

28.02.2018

  • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2018
  • MŠMT určilo časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky v roce 2018
  • MŠMT určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období roku 2018
  • MŠMT vyhlašuje dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělávání s výučním listem a středního vzdělávání s maturitní zkouškou ke dni 1. září 2018

Informace o úpravě nabídky oborů vzdělání některých středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem

19.01.2018

Informace o úpravě nabídky oborů vzdělání některých středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem

Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

06.12.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává souhrnné metodické doporučení k sjednocení postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou konat jednotnou zkoušku v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-zajisteni-podminek-konani

Celkem 9 článků