Přijímací řízení - obecné informace

Počty míst na školách

Informační linka pro žáky 9. ročníků základních škol

11.02.2021

Kam na střední? Deváťákům pomůže krajská informační linka.

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

15.03.2021

MŠMT informuje o změně termínu jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021. Více informací uvnitř článku.

Zdroj: MŠMT do DS

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

29.01.2021

Nejdůležitější informace k 1. kolu přijímacího řízení na střední školy pro školní 2021/2022

Oborovník aneb Kam na Střední 2021/2022

31.08.2020

Oborovník aneb Kam na střední je ucelený přehled oborů vzdělání středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem pro školní rok 2021/2022.

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020

vybiramstredni.cz

29.06.2020

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 2020 se neuskuteční.

Pravidla podání zápisového lístku v dalších kolech přijímacího řízení

24.06.2020

Upozornění k pravidlům podání zápisového lístku v dalších kolech přijímacího řízení.

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí

24.06.2020

Vzor žádosti o vydání nového rozhodnutí v řízení o přijetí ke střednímu vzdělávání z důvodu, že žadatel splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Informace k zákonu o přijímacím řízení

23.04.2020

Informace k novému zákonu o přijíámacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Podpora romských vysokoškolských studentů a studentek

10.03.2020

Výzva Nadace OSF na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek v akademickém roce 2020/2021.

Stipendia pro žáky vybraných oborů s výučním listem

09.01.2020

Výběr z Pravidel pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, denní forma vzdělávání, ve středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem

Celkem 16 článků