Přijímací řízení - obecné informace

Počty míst na školách

Informace k zákonu o přijímacím řízení

23.04.2020

Informace k novému zákonu o přijíámacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Aplikace Salmondo pro podporu kariérového poradenství zdarma

19.03.2020

Online aplikace Salmondo pro podporu kariérového poradenství na základních a středních školách je nyní zdrama

Podpora romských vysokoškolských studentů a studentek

10.03.2020

Výzva Nadace OSF na podporu romských vysokoškolských studentů a studentek v akademickém roce 2020/2021.

Oborovník

16.01.2020

Oborovník aneb Kam na střední je ucelený přehled oborů vzdělání středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem pro školní rok 2020/2021.

Stipendia pro žáky vybraných oborů s výučním listem

09.01.2020

Výběr z Pravidel pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve vybraných oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, denní forma vzdělávání, ve středních školách zřizovaných Královéhradeckým krajem

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

06.01.2020

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

Stipendia studentům krajských VOŠ zdravotnických

08.10.2019

Novelizovaná Pravidla pro poskytování stipendií studentům vzdělávajícím se ve vybraných zdravotnických oborech vzdělání ve vyšších odborných školách zřizovaných Královéhradeckým krajem.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

02.10.2019

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2018/2019

15.02.2019

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2018/2019

Informace MŠMT k přijímacím a maturitním zkouškám v roce 2018

28.02.2018

  • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2018
  • MŠMT určilo časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky v roce 2018
  • MŠMT určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období roku 2018
  • MŠMT vyhlašuje dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělávání s výučním listem a středního vzdělávání s maturitní zkouškou ke dni 1. září 2018

Celkem 12 článků