Přijímací řízení - obecné informace

Počty míst na školách

Informace MŠMT k přijímacím a maturitním zkouškám v roce 2018

28.02.2018

  • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2018
  • MŠMT určilo časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky v roce 2018
  • MŠMT určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním období roku 2018
  • MŠMT vyhlašuje dodatek k pokusnému ověřování oborů, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělávání s výučním listem a středního vzdělávání s maturitní zkouškou ke dni 1. září 2018

Informace o úpravě nabídky oborů vzdělání některých středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem

19.01.2018

Informace o úpravě nabídky oborů vzdělání některých středních škol zřizovaných Královéhradeckým krajem

Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami

06.12.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává souhrnné metodické doporučení k sjednocení postupu pracovníků školských poradenských zařízení a ředitelů středních škol při stanovení a zajištění uzpůsobení podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří budou konat jednotnou zkoušku v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-zajisteni-podminek-konani

Celkem 13 článků