Další soutěže

Zlatý oříšek 2021

20.09.2021

Soutěž Zlatý oříšek je určena všem talentovaným a šikovným dětem a jejím posláním je ukázat na konkrétních příkladech, že má smysl intenzivně studovat a o něco smysluplného se snažit. 

Soutěž v rámci programu "Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021"

17.05.2021

Soutěž  ( v oblasti literární, výtvarné i hudební ) na téma

1. diskriminace

2. Holocaust, rasismus, anitsemitismus

České hlavičky 2021

11.05.2021

Organizátoři vyhlásili zahájení příjmu nominací do 15. ročníku soutěže pro nejlepší mladé vědce, České hlavičky 2021.

Dopravní soutěž mladých cyklistů on-line 2021

06.05.2021

Ministerstvo dopravy - samostatné oddělení BESIP vyhlašuje Dopravní soutěž mladých cyklistů on-line 2021.

"Čímtačára" - on-line výstavní galerie a výtvarná přehlídka

15.02.2021

Čímtačára, z. s. vyhlásila 1. ročník soutěžní i nesoutěžní přehlídky výtvarných prací ve formě internetové galerie. Soutěžní kategorie jsou pro základní a střední škole, základní umělecké školy. střediska volného času. Informace v přílohách nebo na webu.

Zdroj: Čímtačára

Mladý zahrádkář 2021

21.12.2020

Český zahrádkářský svaz, z. s. pořádá 34. ročník soutěže. Základní kolo v kategorii středních škol se uskuteční 1. 12. 2020 - 31. 1. 2021 formou testu. Bližší informace v příloze nebo na Český zahrádkářsky svaz, z.s. (zahradkari.cz).

Zdroj: ČZS

Soutěž "Co pro mne znamená svoboda?"

14.12.2020

Kancelář Senátu České republiky vyhlašuje soutěž určenou pro žáky a studenty středních a vyšších odborných škol v kategoriích literární útvar a video. Registrace soutěžních prací: 10. - 31. 12. 2020

Zdroj: Senát Parlamentu České republiky

Zeměpisná olympiáda

01.12.2020

Zeměpisná olympiáda - veškeré informace naleznete v příloze a na https://www.zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml

 

II. Mezinárodní olympiády ruštiny jako cizího jazyka

11.11.2020

II. Mezinárodní olympiády ruštiny jako cizího jazyka se uskuteční online formou.  Informace k registraci i samotné olympiádě jsou dostupné v ruském i anglickém jazyce na adrese https://rusolymp.edu.ru/.

Ekonomická olympiáda - V. ročník

24.09.2020

Soutěž o znalostech z ekonomie a financí, určená pro žáky 1. – 4. ročníků středních škol

Celkem 89 článků