Další soutěže

"Čímtačára" - on-line výstavní galerie a výtvarná přehlídka

15.02.2021

Čímtačára, z. s. vyhlásila 1. ročník soutěžní i nesoutěžní přehlídky výtvarných prací ve formě internetové galerie. Soutěžní kategorie jsou pro základní a střední škole, základní umělecké školy. střediska volného času. Informace v přílohách nebo na webu.

Zdroj: Čímtačára

Mladý zahrádkář 2021

21.12.2020

Český zahrádkářský svaz, z. s. pořádá 34. ročník soutěže. Základní kolo v kategorii středních škol se uskuteční 1. 12. 2020 - 31. 1. 2021 formou testu. Bližší informace v příloze nebo na Český zahrádkářsky svaz, z.s. (zahradkari.cz).

Zdroj: ČZS

Soutěž "Co pro mne znamená svoboda?"

14.12.2020

Kancelář Senátu České republiky vyhlašuje soutěž určenou pro žáky a studenty středních a vyšších odborných škol v kategoriích literární útvar a video. Registrace soutěžních prací: 10. - 31. 12. 2020

Zdroj: Senát Parlamentu České republiky

Zeměpisná olympiáda

01.12.2020

Zeměpisná olympiáda - veškeré informace naleznete v příloze a na https://www.zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml

 

II. Mezinárodní olympiády ruštiny jako cizího jazyka

11.11.2020

II. Mezinárodní olympiády ruštiny jako cizího jazyka se uskuteční online formou.  Informace k registraci i samotné olympiádě jsou dostupné v ruském i anglickém jazyce na adrese https://rusolymp.edu.ru/.

Ekonomická olympiáda - V. ročník

24.09.2020

Soutěž o znalostech z ekonomie a financí, určená pro žáky 1. – 4. ročníků středních škol

Zrušení Slavnostního setkání vítězů a organizátorů krajských kol předmětových soutěží s představiteli Královéhradeckého kraje

23.09.2020

Slavnostní setkání v prostorách Královéhradeckého kraje v Hradci Králové naplánované na 29. září 2020, se ruší.

Ktož jsú boží bojovníci

16.09.2020

Hudební soutěž pro děti 6 - 18 let, kdy úkolem je nazpívat nebo na hudební nástroj zahrát svou originální verzi písně Ktož jsú boží bojovníci.

Zlatý oříšek - 22. ročník soutěže pro talentované a šikovné děti

16.09.2020

Soutěž Zlatý oříšek nabízí šanci a podporu všem aktivním, šikovným a úspěšným dětem a dětským kolektivům České republiky, které vynikají v jakémkoliv oboru, nebo vytvářejí něco mimořádného či společensky prospěšného. Zlatý oříšek nemá žádné kategorie a soutěž je tak otevřena všem dětem od 6 do 14 let.

Studentská CYBER COVID ESEJ

15.06.2020

Literární soutěž na téma: Zranitelnosti moderních společností a jak by je mohl ohrozit útok z kybernetického světa. Termín pro zaslání příspěvků 31. 7. 2020. Podrobnější informace v přiloženém letáku a na webových stránkách soutěže.

Zdrojhttps://www.kybersoutez.cz/

Celkem 85 článků