Další soutěže

Soutěž Zachyť svoji SVOBODU

20.09.2018

MŠMT vyhlašuje foto a video soutěž pro studenty středních a vyšších odborných škol s názvem „Zachyť svoji SVOBODU". Hlavní výhrou ve vyhlašovaných kategoriích jsou drony s kamerou a fotoaparátem. Soutěžní příspěvky mohou studenti posílat do 2. listopadu 2018.

Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti

11.07.2018

17. září 2018 začíná třetí ročník soutěže, ve kterém si mohou středoškoláci poměřit své znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Krajské kolo - Soutěž a podnikej

25.06.2018

 

Agentura CzechInvest ve spolupráci s Nadačním fondem vzdělávání a podnikání pod záštitou Královéhradeckého kraje si Vás dovolují informovat o středoškolské studentské aktivitě „Soutěž a podnikej“. Tuto akci podporuje Odbor školství KÚ Královéhradeckého kraje.

 

Kuchařská soutěž „ZDRAVÉ 5“

14.06.2018

V sobotu 9. června 2018 proběhlo celostátní finále šestého ročníku dětské kuchařské soutěže „Zdravé 5“, kde v kategorii 1. stupeň ZŠ zvítězilo trio dívek z našeho kraje ze ZŠ Velké Svatoňovice.

Mladí designéři 2018

02.05.2018

ŠKODA AUTO a.s. vyhlašuje 6. ročník výtvarné soutěže na podporu rozvoje odborného/technického vzdělávání a kreativního myšlení, určené pro žáky prvního stupně základních škol.

Středoškolák roku 2018

02.05.2018

Organizace ProStředoškoláky, z. s. pořádá 4. ročník soutěže pro žáky středních škol, kteří jsou výjimečně aktivní v mimoškolních činnostech.

Mezinárodní festival medvídků - Karlovy Vary

25.04.2018

Mateřské školy a základní školy se mohou zapojit do soutěže u příležitosti Mezinárodního festivalu medvídků v Karlových Varech. Bližší informace po rozkliknutí nadpisu.  

Svět očima dětí 2018

28.03.2018

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje 15. ročník soutěže Svět očima dětí 2018. Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. 

Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5–16 let): 

· děti z mateřských škol – oddělení předškolních dětí 

· děti z prvního a druhého stupně základních škol 

· děti z dětských domovů 

· děti ze specializovaných škol 

· děti ze středisek volnočasových aktivit

Více informací k organizaci, průběhu soutěže a pravidlům naleznete v přiložené příloze.

 

Mezinárodní mistrovství České republiky středoškolských družstev 2018

28.03.2018

Autorem konceptu Mezinárodní mistrovství České republiky středoškolských družstev 2018 - PB Středoškolský pohár 2018 v golfu jsou Dana Čapková a Alan Babický. Promotérem akce je společnost INGOLF s.r.o. a PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu ve spolupráci s Českou golfovou federací a pod záštitou Českého olympijského výboru a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Definice účastníka Mistrovství je určeno pro tříčlenná družstva. Z logiky soutěžního systému vyplývá, že družstvo musí být minimálně dvoučlenné. Všichni členové družstva musí být žáky střední školy v denním studiu, z toho 2 z reprezentované školy a musí mít platný HCP. Zahraniční účastníci musí prokázat správnost HCP certifikátem potvrzeným jejich domovským klubem nebo federací či přístupem na server své federace aj.Střední školou se rozumí kromě střední školy i poslední čtyři ročníky víceletých gymnázií a střední odborná učiliště. V soutěži mohou startovat i profesionálové za předpokladu splnění výše uvedených kritérií.

Více informací k soutěži, pravidla a podmínky přihlášení najdete v přiložené příloze.

 

 

Rozpočti si to!

05.03.2018

V měsíci březnu startuje registrace do celorepublikové soutěže Rozpočti si to! Smyslem interaktivní soutěže je rozvinout finanční gramotnost účastníků – žáků základních a středních škol, jejich rodičů a učitelů, a to zejména v tématu domácího (osobního nebo rodinného) hospodaření. Nyní probíhá registrace pro první stupeň ZŠ (4. a 5. třída)

Soutěžní kolo 1. 3. 2018 – 31. 3. 2018 (registrace do 18. 3. 2018)Soutěžní kolo 1. 4. 2018 – 30. 4. 2018

Informace : http://www.rozpoctisito.cz/

Celkem 26 článků