Soutěže vyhlašované MŠMT

Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

16.08.2018

Zveřejňujeme Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji včetně všech potřebných příloh k Metodickému pokynu.

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (ŠZ DVPP KHK)

15.08.2018

Portál organizátora soutěží vyhlašovaných MŠMT od školního roku 2018/2019https://soutezekhk.cz/ 

Letní škola SOČ 2018

20.07.2018

Letní škola SOČ 2018 se koná 19. - 21. září 2018 v Brně.

Informace o úspěchu v krajském kole SOČ

24.05.2018

Informace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100 o výsledcích krajského kola 40. ročníku Studentské odborné činnosti.

Upozornění na chybu v úkolech Chemické olympiády

29.03.2018

Na zabezpečených webových stránkách Královéhradeckého kraje v sekci Informace pro pedagogy jsou vyvěšena opravená zadání úloh domácí části školního kola a testu Chemické olympiády kategorie C.

Matematický klokan 2018

12.03.2018

Soutěž Matematický klokan 2018 proběhne v pátek 16. 3. 2018. Veškeré podpůrné soubory najdete na http://soutezekhk.ssis.cz/?soutez=15  nebo na https://www.gjkt.cz/matematicky-klokan-2018, zadání úloh pak od pondělí 12. 3. 2018 na zabezpečených webových stránkách Královéhradeckého kraje  v sekci INFORMACE PRO PEDAGOGY.“

Řešení bude též vyvěšeno na zabezpečených stránkách Královéhradeckého kraje 16.3.2018 odpoledne: Královéhradecký kraj - na liště Krajský úřad - Volnočasové aktivity, sport a soutěže - Informace pro pedagogy (nutné znát heslo k těmto zabezpečeným stránkám).

Seminář k Biologické olympiádě - Poznávání živočichů

12.03.2018

Klub Natura pořádá 25.3.2018 od 9 hod v Gymnáziu ve Dvoře Králové n/L seminář na téma Poznávání živočichů pod vedením Mgr. Jiřího Hotového (Povodí Labe) a Mgr. Josefa Hotového (Muzeum východních Čech v Hradci Králové). Seminář je zaměřen na přípravu praktické části Biologické olympiády kategorie C, D. Vítáni jsou všichni ostatní zájemci.

Další informace v přiložené příloze.

Upozornění ke školnímu kolu Biologické olympiády kategorie C

18.01.2018

Na webových stránkách Královéhradeckého kraje  - Volnočasové aktivity v zabezpečené sekci  Informace pro pedagogy je uveřejněno upozornění na chybu v autorském řešení školního kola BiO kategorie C a oprava této chyby.  

Najdete zde i informace tajemníka ústřední komise BiO k zajištění materiálů ke zdárnému průběhu školních kol.

Pozvánka na seminář k Biologické olympiádě

15.01.2018

V přiložené příloze najdete pozvánku na seminář věnovaný přípravě na Biologickou olympiádu pro kategorie C a D pro soutěžící a ostatní zájemnce o toto téma.

Celkem 15 článků