Soutěže vyhlašované MŠMT

Přírodovědný klokan 2018

01.10.2018

Soutěž Přírodovědný klokan 2018 proběhne ve středu 10. 10. 2018. Soubory nutné k organizaci soutěže naleznete v přílohách.

Letní škola SOČ 2018

20.07.2018

Letní škola SOČ 2018 se koná 19. - 21. září 2018 v Brně.

Informace o úspěchu v krajském kole SOČ

24.05.2018

Informace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, Pod Koželuhy 100 o výsledcích krajského kola 40. ročníku Studentské odborné činnosti.

Upozornění na chybu v úkolech Chemické olympiády

29.03.2018

Na zabezpečených webových stránkách Královéhradeckého kraje v sekci Informace pro pedagogy jsou vyvěšena opravená zadání úloh domácí části školního kola a testu Chemické olympiády kategorie C.

Matematický klokan 2018

12.03.2018

Soutěž Matematický klokan 2018 proběhne v pátek 16. 3. 2018. Veškeré podpůrné soubory najdete na http://soutezekhk.ssis.cz/?soutez=15  nebo na https://www.gjkt.cz/matematicky-klokan-2018, zadání úloh pak od pondělí 12. 3. 2018 na zabezpečených webových stránkách Královéhradeckého kraje  v sekci INFORMACE PRO PEDAGOGY.“

Řešení bude též vyvěšeno na zabezpečených stránkách Královéhradeckého kraje 16.3.2018 odpoledne: Královéhradecký kraj - na liště Krajský úřad - Volnočasové aktivity, sport a soutěže - Informace pro pedagogy (nutné znát heslo k těmto zabezpečeným stránkám).

Seminář k Biologické olympiádě - Poznávání živočichů

12.03.2018

Klub Natura pořádá 25.3.2018 od 9 hod v Gymnáziu ve Dvoře Králové n/L seminář na téma Poznávání živočichů pod vedením Mgr. Jiřího Hotového (Povodí Labe) a Mgr. Josefa Hotového (Muzeum východních Čech v Hradci Králové). Seminář je zaměřen na přípravu praktické části Biologické olympiády kategorie C, D. Vítáni jsou všichni ostatní zájemci.

Další informace v přiložené příloze.

Upozornění ke školnímu kolu Biologické olympiády kategorie C

18.01.2018

Na webových stránkách Královéhradeckého kraje  - Volnočasové aktivity v zabezpečené sekci  Informace pro pedagogy je uveřejněno upozornění na chybu v autorském řešení školního kola BiO kategorie C a oprava této chyby.  

Najdete zde i informace tajemníka ústřední komise BiO k zajištění materiálů ke zdárnému průběhu školních kol.

Pozvánka na seminář k Biologické olympiádě

15.01.2018

V přiložené příloze najdete pozvánku na seminář věnovaný přípravě na Biologickou olympiádu pro kategorie C a D pro soutěžící a ostatní zájemnce o toto téma.

Upozornění na upravené propozice k soutěži Frankofonie 2018

08.01.2018

Propozice obsahují deset výrazů vyhlašovaných mezinárodní organizací Frankofonie, které určují tematické zaměření soutěže 2018. V přiložené příloze tohoto textu a na webu talentovani.cz jsou aktualizované propozice zveřejněné.

Aktuální informace k soutěžím a přehlídkám vyhlašovaným MŠMT

03.01.2018

Informace pedagogům zajišťujícím na škole soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ve školním roce 2017/2018

Na webových stránkách soutěží http://soutezekhk.ssis.cz jsou aktuálně uveřejněny veškeré materiály k soutěžím: organizační informace, aktuální formuláře přihlášek, platné organizační řády i propozice soutěží. Žádné materiály k soutěžím ani v letošním školním roce nebudou na školy zasílány, proto je zapotřebí sledovat výše uvedené webové stránky organizátora soutěží v KHK, zejména termíny uzávěrek přihlášek. Postupně zde budou uveřejňovány i seznamy postupujících do okresních a krajských kol a poté i výsledkové listiny. Zde najdete též informaci k zadání a řešení školních kol soutěží - zabezpečená sekce na webových stránkách Královéhradeckého kraje: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/modules/registration/login.php Uživatelské jméno a heslo do této zabezpečené sekce má k dispozici ředitel školy. 

Důležitá informace pro účast žáků/studentů v chemické olympiádě platí povinnost registrace do databáze https://olympiada.vscht.cz/cs a zároveň pro organizátory školních kol i povinnost zadávání výsledků do této databáze. Na základě zadaných výsledků bude prováděn výběr soutěžících do okresních a krajských kol. Jiná forma přihlášení do vyšších postupových kol od letošního ročníku možná není. Pozor změna termínu zadávání výsledků školního kola kategorie D do databáze:  do 16. 2. 2018.

Celkem 43 článků