Zájmové aktivity

DP na podporu sportovní infrastruktury obcí

24.07.2020

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační program pro středně velké obce na podporu budování a obnovy míst aktivního odpočinku

Aktuální změny zákoníku práce

24.07.2020

Novela zákoníku práce přinesla možnost poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu související s akcí pro děti a mládež

Upřesnění k aktivitě Vzdělávací dny

23.06.2020

Dne 23. května 2020 byla zveřejněna informace MŠMT ke změnám v projektech podpořených v roce 2020 v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace. Součástí této informace byla výzva směrem k podpořeným organizacím, aby v aktivitách pro děti a mládež více posílily vzdělávací složku. Podporovanou aktivitou v rámci změn mohou být tzv. vzdělávací dny.

Zdroj: MŠMT

5. ročník Oceňování dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží v Královéhradeckém kraji

09.06.2020

Kraj vyhlásil další ročník oceňování dobrovolníků

Pokyny pro hlášení táborů 2020

09.06.2020

MŠMT zveřejnilo pokyny pro organizace využívající dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2020 na pořádání dětských táborů.

Zdroj: MŠMT

POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2020 / 2021 – DRUHÁ VÝZVA

02.06.2020

MŠMT vyhlašuje pro rok 2020/2021 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

Konec příjmu žádostí o poskytnutí dotace je stanoven na 03. 07. 2020.

 

Dobrovolnictví

14.05.2020

Co je to dobrovolnictví? Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si informační brožuru o dobrovolnictví.

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO

23.09.2019

MŠMT vyhlašuje pro rok 2020 programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace. Žádat o dotaci mohou do 31.10.2019 spolky, ústavy, obecně prospěšné spo-lečnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností. Celková alokace vý-zvy je 236 milionů korun, minimální výše dotace je 100 000 Kč.

Česko-německá spolupráce – Téma roku 2019

06.12.2018

Informace o možnosti čerpání dotací z Česko-německého fondu budoucnosti.

Celkem 11 článků