Zájmové aktivity

Semináře ke krajským dotačním programům 2022

20.10.2021

Informace k seminářům v oblastech sport, tělovýchova a volnočasové aktivity.

Nabídka školení Institutu ekonomického vzdělávání

04.10.2021

Katalog plánovaných kurzů pro školní rok 2021/2022

Víkend pro biologické nadšence Běstvinka

07.09.2021

Pozvánka na víkend 30.9. - 3.10.2021 pro biologické nadšence - účast není podmíněna umístěním v Biologické olympiádě. 

Město na kolech 2021

30.08.2021

V září se v Hradci Králové uskuteční tradiční masová akce pro všechny příznivce cyklistiky.

Dotační výzva "NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ"

21.06.2021

Oprávněnými žadateli jsou spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné spoilečnosti a veřejné vysoké školy. Prezentace výsledků práce pedagogických pracovníků na krajské či národní úrovni, včetně akcí soutěžního charakteru. Do prezentace/soutěže musí být přímo zapojeni účastníci akce z řad pedagogických pracovníků. Aktivity v rámci modulu 1 musí být zaměřeny na sdílení příkladů dobré praxe, na motivaci stávajících i budoucích pedagogů, zvyšování prestiže učitelského povolání. Termín pro podání žřádostí: 19. 7. 2021

Zdroj: MŠMT

Zástupci Ministerstva zdravotnictví a České rady dětí a mládeže se shodli na podmínkách účasti dětí na letních táborech

21.06.2021

Děti s PCR testem se nebudou muset v průběhu pobytového letního tábora přetestovat, a to i v případě, že s nimi ve stejný turnus pojedou děti s antigenním testem nebo samotestem. PCR test musí být maximálně 7 dní starý, stejně jako je dnes vyžadováno při vstupu do všech služeb i na akce.

Zdroj: MZd ČR, Text opatření účinný od 26. 6. 2021

Nabídka ubytování pro letní sportovní soustředění

24.05.2021

Bezpečnostně právní akademie - Malé Svatoňovice nabízí možnost ubytování pro letní sportovní soustředění.

Nabídka odborných T-exkurzí v rámci Talnetu

16.04.2021

V příloze naleznete nabídku odborných T-exkurzí v rámci Talnetu

Výzva_Letní kempy 2021

06.04.2021

Informace k dotační Výzvě Letní kempy 2021

Prezentace z krajského semináře k dotačním programům v oblastech sport, tělovýchova a volný čas

01.12.2020

Prezentace z krajského semináře k dotacním programům v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit

Celkem 23 článků